Tỉnh Cao Bằng nổi tiếng với các hang động


Hang Cốc Bó nằm trong di tích Pắc Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Suối Lênin tỉnh Cao Bằng

Di tích Pắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nằm sát đường biên giới Việt – Trung. Pắc Bó có nghĩa là “miệng nguồn”. Tại đây có hang Cốc Bó được chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở và làm việc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài trở về tổ quốc ngày 8 tháng 2 năm 1941.

Trong hang Cốc Bó có một nhũ đá được chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Các Mác. Tại đây còn lưu giữ một tấm gỗ là giường nằm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới chân núi trước cửa hang có một dòng suối, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên là suối Leeenin. Tháng 2 năm 1941 Chủ tịch Hồ

Hang Cốc Bó

Chí Minh đã làm bài thơ nổi tiếng tại hang Cốc Bó:

Bài thứ nhất: Pắc Bó hùng vĩ

Non xa xa, nước xa xa

Nào phải thênh thang mới gọi là

Đây suối Leenin, kia núi Mác

Hai tay gây dựng một sơn hà.

Bài thứ hai: Tức cảnh Pắc Bó

Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ, rau xanh vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Hang Pác Bó Cao Bằng

Cách hang Cốc Bó khoảng 1000m là lán Khuối Nậm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam) tháng 5 năm 1941, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, lập các căn cứ cách mạng.

Hang Cốc Bó cùng với di tích Pắc Bó trở thành một địa danh thiêng liêng của cách mạng Việt Nam.

Bài viết Tỉnh Cao Bằng nổi tiếng với các hang động đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Beautiful Life – lidabayi.com.Source link

Recommended For You

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *